Nadštandardné aktivity

Nadštandardné aktivity

 • výuka anglického jazyka
 • predplavecká príprava
 • korčuľovanie
 • logopedická terapia 

Spolupracujeme s:

 • Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského, Bratislava
 • Strednou zdravotníckou školou, Strečnianska 20, Bratislava
 • Pedagogickou a sociálnou akadémiou, Bullova 2, Bratislava
 • Centrom Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského ul., Bratislava
 • Základnou školou, Budatínska 61, Bratislava
 • Mestskou knižnicou, Prokofievova ul., Bratislava
 • Eko Daphné, Envirosvet, Šašovinky
 • Obvodným oddelením Policajného zboru Bratislava V
 • Hasičskou stanicou v Petržalke, Čapajevova ul., Bratislava  
 • Mestskou políciou 
 

V školskom roku 2017/2018 pripravujeme:

 

KURZ PLÁVANIA

HAPPY KIDS  – Petržalská plaváreň

Termín: 16.10.2017 – 20.10.2017

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

 ANGLIČTINA HROU  – jazyková škola PRIMA

Lektor: 

 

 KURZ KORČUĽOVANIA

HAPPY KIDS  – zimný štadión Petržalka

január 2018


LOGOPEDICKÁ TERAPIA

Mgr. Novýsedláková 

prihlásené deti