Akcie MŠ Strečnianska 2

Akcie pre deti

 • aktuálna výzdoba MŠ
 • návštevy kultúrnych podujatí
 • divadelné predstavenia v MŠ
 • enviromentálne aktivity
 • účasť na prehliadkach detského umeleckého prednesu
 • športové súťaže
 • výtvarné prehliadky
 • karneval
 • juniáles
 • disco-show
 • výlety

Akcie pre rodičov

 • tvorivé dielne rodičov spolu s deťmi
 • výstavy pomazánok, šalátov a zdravých jedál s ochutnávkou a s možnosťou získať recepty
 • spoločné triedne posedenia
 • besiedky
 • športové aktivity
 • konzultácie s psychologičkou
 • brigády, podpora a účasť na realizácii projektov