Rodičovské združenie pri MŠ Strečnianska 2

Členovia Výkonného výboru občianskeho združenia Rodičovského združenia pri materskej škole Strečnianska 2 – štatutárny orgán:

 

1. Jarmila Gonzalez Lemus predseda

2. Mgr. Jana Martinovičová – podpredseda

3. Eva Szilvásiová – pokladník

4. Vladimír Korec – člen

5.                           – predseda revíznej komisie

6.                           – člen revíznej komisie

7. Katarína Eliášová – člen    Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Darujte organizácii Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2 viac než 2% z dane:

Adresa: Strečnianska 2, 851 05  Bratislava
IČO: 31813330
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 1683142853/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Viac informácií a postup ako venovať 2% z dane nájdete na: