Zamestnanci MŠ Strečnianska 2

Pracovný kolektív, ktorý sa stará o Vaše deti...

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka:

Mgr. Jana Martinovičová

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Daniela Gregušová

Pedagogickí zamestnanci:

 • Mgr. Jana Martinovičová
 • Mgr. Daniela Gregušová
 • Anna Baňáková
 • Zuzana Bohunská
 • Mgr. Oľga Filáková
 • Emília Gubricová
 • Viera Krajčovičová
 • Inez Kachničová 
 • Mária Laššáková
 • Zdenka Marošiová
 • Margita Šimková
 • Nadežda Šterbáková
 • Mgr. Ľudmila Šulová
 • Iveta Vachová

Nepedagogickí zamestnanci

Kuchyňa

Janette Kovácsová – vedúca školskej jedálne

     Kuchárky:

 • Jana Endrychová
 • Anna Ondrišová
 • Marcela Putiková 
 • Prevádzkoví zamestnanci:

 • Eva Szilvásiová 
 • Anna Majtásová
 • Marta Šefčíková
 • Katarína Vlková
 • Michaela Lipárová