Rada školy - MŠ Strečnianska 2

  1. Viera Krajčovičová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
  2. Jana Klimková, člen - zástupca rodičov
  3. Emília Gubricová, člen - zástupca pedagogických zamestnancov
  4. Mgr. Anna Sonneková, člen - zástupca zriaďovateľa
  5. Jana Hrehorová, člen - zástupca zriaďovateľa
  6. Eva Szilvásiová, člen - zástupca nepedagogických zamestnancov
  7. Martina Mišíková, člen - zástupca rodičov