Organizácia školského roka v programe Slniečkový rok

Jeseň v škôlke

JESEŇ

Nástup do materskej školy, do novej triedy je pre dieťa prelomovým obdobím. Prácu s dieťaťm preto zameriavame na podnecovanie komunikácie a kooperáciu medzi deťmi. Venujeme sa aj bezpečnosti pri dopravných situáciách. Zaoberáme sa tiež ročným obdobím, objavovaním typických znakov jesene a spoznávaním rastlín a živočíchov.

V jeseni sú v škôlke plánovaná viaceré exkurzie a tématické oslavy.

SEPTEMBER a OKTÓBER
Jesenné slnko

Dopravná abeceda

 • Cestička do škôlky
 • Dopravné značky, signalizácia
 • Dopravné prostriedky
 • Bezpečnosť na ceste
 • Volajte 112

OKTÓBER a NOVEMBER
Jesenné slnko

Jeseň, pani bohatá

 • Jeseň prišla
 • Jeseň dary rozdáva
 • Jesenné zábavy a smútky
 • Moje telo rastie zdravo
 • Jeseň v lese

Zima v škôlke

ZIMA

V zimnom období v škôlke využijeme bohaté možnosti zimných sviatkov (Mikuláš, Vianoce, Fašiangy) a priblížime ďeťom tradície. Zároveň si deti vyskúšajú svoje zručnosti pri príprave darčekov, pri pečení medovníkov, príprave programu na besiedku a výrobe karnevalových masiek.

Popri hrách sa deti oboznámia so zimnou prírodou. Zimné počasie poskytuje jedinečnú možnosť k pozorovaniam a pokusom so snehom a ľadom - deti vnikajú do tajov zimnej živej a neživej prírody. Zimné športy a hry rozvíjajú pohybové schopnosti, otužujú deti a pozitívne vplývajú na ich zdravie.

DECEMBER
Zimné slnko

Zimné tajomstvá

 • Čakanie na Mikuláša
 • Vianočná cukráreň
 • Vianoce prichádzajú
 • Aj zima vie byť čarovná
 • Zvieratá a vtáky v zime
 • Zimné športy radovánky

JANUÁR
Zimné slnko

Aktovka plná tajomstiev

 • Budú z nás školáci – oboznámenie sa s prostredím základnej školy

FEBRUÁR
Zimné slnko

Fašiangy

 • Čarovanie s farbami
 • Urobme si masky
 • Fašiangový karneval

Jar v škôlke

JAR

Začiatkom jari vychádzame z marcových tradícii mesiaca knihy a Veľkonočných sviatkov. S nástupom jarného počasia budeme pozorovať zmeny v prírode a prírodné javy a utvárať základy environmentálneho cítenia.

Obsahový celok JA A MOJI NAJMILŠÍ je zameraný na rozvíjanie vzťahov k členom rodiny, ako i schopnosti vyjadriť vzťahy prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

Po ukončení CYKLO-SKÚŠKY získajú deti detský vodičák na kolobežku alebo bicykel.

MAREC
Jarné slnko

Jarné prebudenie

 • Jar k nám letí
 • Zo semienka rastlina
 • Zvieratá a mláďatá
 • Veľkonočné tajomstvo

APRÍL
Jarné slnko

Eko apríl

 • Zem je naša planéta, hviezdy a planéty
 • Zachráň svoj strom
 • Vláčik - Separáčik
 • Čo dokážu detičky ich šikovné ručičky

MÁJ
Jarné slnko

Ja a moji najmilší

 • Ja a moja rodina
 • Mamička má sviatok, vznik života - bábätko
 • Cyklo skúška – detský vodičák
 • Až vyrastiem budem...

Leto v škôlke

LETO

Leto zahŕňa oslavy Medzinárodného dňa detí, upevňovanie vzťahov v rodine a multikultúrnu výchovu s cieľom klásť základy tolerancie. Deti sa budú tiež zoznamovať s kolobehom vody v prírode, s prírodou okolo vodných tokov na Slovensku a so súvisiacimi situáciami ohrozujúcimi zdravie.

Podnikneme rôzne výlety a exkurzie (ZOO) – deti si rozvíjajú zmyslové poznávanie, v ktorom sa obohacujú pocity, vnímanie a predstavy.

JÚN
Letné slnko

Slniečkovo leto

 • Týždeň detskej radosti
 • Pri vode pri rieke
 • Leto prišlo
 • Cestujeme na prázdniny

JÚl a AUGUST
Letné slnko

Slniečko nás volá

 • Rozprávková krajina
 • Všetci sme kamaráti


Školský vzdelávací program – SLNIEČKOVÝ ROK (.pdf)