Aktuality MŠ Strečnianska 2

AKCIE PRE DETI REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU

2017/2018       

 

 

 • 18.09. – 22.09.2017 „Do škôlky na bicykli“ – realizácia projektu 
 • 19.9.2017 – „Spievame si o doprave“ – hudobný koncert
 • 20.09.2017 – Mobilné dopravné ihrisko v MŠ, ukážka výcviku policajných psov (pre nepriaznivé počasie náhr. termín 12.10.2017
 • 25.09.,26.09.2017 – exkurzia na Hasičskú stanicu (predškoláci)
 • 27.09.2017 – „Ako sa komár stal kráľom“ – divadelné predstavenie
 • 28.09.2017 – „Svetový deň mlieka v školách“ – ochutnávka mliečnych výrobkov podávaných v MŠ
 • 04.10.2017 – „Poníky v škôlke“
 • 13.10.2017 – „Tajomstvo stromu“ – sférické divadlo
16.10. – 20.10.2017 – kurz plávania – petržalská plaváreň – Happy Kids (predškoláci)
 • 24.10., 27.10. a 31.10.2017 – návšteva knižnice na Prokofievovej ulici (predškoláci)
 • 30.10.2017 – „Tdpaslík“ – divadelné predstavenie, divadlo Na hojdačke
 • 31.10.2017 – „Jeseň pani bohatá“ – výstava z plodov jesene, prezentácia tvorivosti všetkých – detí, zamestnancov MŠ, rodičov
 • 03.11.2017 – DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL NA SLOVENSKU – pochod detí
 • 21.11.2017 – „Janko Hraško“ – divadelné predstavenie ujo Hoblina
 • 28.11.2017 – „Poníky v škôlke“
 • 30.11.2017 – Vianočné fotenie detí
 • 13.12.2017 – „Poníky v škôlke“
 • 06.12.2017 – Mikuláš medzi deťmi
 • 13.12.2017 – „Poníky v škôlke“
 • 14.12.2017 – „Vianočné dielničky“

Vianočné prázdniny v školskom roku 2017/2018

                          od 23. 12. 2017 (sobota) do 06. 01.2018 (piatok)

 • 27.12.2017 (streda), 28.12.2017 (štvrtok), 29.12.2017 (piatok)                                                                                                prevádzka na MŠ Lachova
 • 02.01.2018 (utorok), 03.01.2018 (streda), 04.01.2018 (štvrtok), 05.01.2018 (piatok)
 •                                                          prevádzka na MŠ Turnianska

- v prípade, ak bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ;

- v prípade, ak bude materská škola v prevádzke a príde menej ako 10 detí, prevádzka na daný deň bude prerušená.

 

 • 08.01. – 12.01.2018 – kurz korčuľovania
 • 15.01.2018 – „Poníky v škôlke“ 
 • 19.01.2018 – „Guľko Bombuľko“ – divadelné predstavenie
 • 06.02.2018 – „Poníky v škôlke“
 • 12.02.2018 – Planetárium – sférické divadlo (pre predškolákov) 
 • 21.02.2018 – „Fidlikanti“ – hudobné pásmo
 • 05.03.2018 – „Katkine výmysly“ – divadelné predstavenie 
 • 14.03.2018 – „Poníky v škôlke“
 • 12.3., 19.3., 27.3.2018 – Návšteva miestnej knižnice Prokofievova ul. (predškoláci) 
 • 11.04.2018 – „Poníky v škôlke“
 • 13..4.2018 – „Deň narcisov“
 • 16.04. – 20.04.2018 – kurz plávania – petržalska plaváreň – Happy Kids (predškoláci) 
 • 18.4.2018 – ukážka výcviku psov mestskej polície
 • 27.4.2018 – koncoročné fotografovanie detí
 • 07.05. – 11.05.2018 – Škola v prírode – hotel Lomy, Horná Ves (prihlásení predškoláci)
 •  09.05.2018 – „Poníky v škôlke“ (nezrealizované)
 • 14.05. – 18.05.2018 – Týždeň športu s Gepardom (projekt pre predškolákov)
 • 17.05. – 18.05.2018 – študenti SZŠ Strečnianska, Bratislava – Prvá pomoc (pre predškolákov)
 • 22.05.2018 – predškoláci navštívia ZUŠ Albrechta – koncert
 • 28.05.2018 – meranie nožných klenieb detí – prihlásené deti 
 • Besiedky – 29.05.2018 = II.A Mačičky
 •                       31.05.2018 = I.A Slimáčiky – termín besiedky sa prekladá na neurčito z dôvodu choroby pani učiteľky.   20.06.2018

                                             II.A Ježkovia – 21.06.2018

 • Športovo zábavné popoludnie pre rodičov s deťmi - 29.05.2018 = I.B Žirafky
 •                                                                                                     31.05.2018 = III.A Sloníci

 • 01.06.2018 – detský KARNEVAL – MDD
 • 04.06.2018 – „Indiánske rozprávky“ – divadelné predstavenie
 • 05.06.2018 – Olympijský deň – Športujeme pre zdravie
 • 06.06.2018 – „Poníky v škôlke“
 • 07.06.2018 – „Bublinkový deň“
 • 08.06.2018 – „Bubnovačka“ – bubnová show, skupina Rytmika
 • 12.06.2018 – „Rozlúčková slávnosť s predškolákmi“ 
 • 15.06.2018 – „Zúbky“ –  beseda pre predškolákov
 •  

  Letné prázdniny v školskom roku 2017/2018

              od 01. 08. 2018 do 31. 08.2018

  • náhradná materská škola – MŠ Turnianska, Bratislava