Materská škola Strečnianska 2, Bratislava - Petržalka

„Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo.“

Naším cieľom je komlexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov a poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania.

Neustála inovácia výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je charakteristickou črtou pôsobenia celého pracovného kolektívu.

Prezentácia Materskej školy Strečnianska 2 (.pps, 3MB)

        AKTUALITY


jesen  jesen  jesen  jesen

autorka ilustrácie: Mária Nováková